Viky

Opičia dráha

  1. lezenie
  2. chôdza
  3. podlezenie
  4. váľanie sudov
  5. most cez priepasť
  6. prelez a nezhoď
  7. koliečko namiesto rúk
  8. balance na kmeni
  9. banán